Abiertos de martes a domingo - Teléfono de atención 614 209 504

APARELLOS DE PESCA

Garabetas, caceas, nasas, unha rede do volante…..artes de pesca que se empregaron e se emprean polos marineiros de Cedeira e que están recollidos neste museo. Un paseo adornado con carteis de barcos xa desaparecidos e con expositores que reúnen numerosos instrumentos de navegación como sextantes ou compases. Ademais o visitante poderá ver pezas xa en desuso como varios risones e áncoras para fondear embarcacións, farois e varias rodas de temón entre a que destaca unha dun antigo pesqueiro de vapor.

 

 

 

 

 

REDES

 

 

 

 

 

MALLAS

 

 

 

 

 

OS BARCOS

A arte da pesca