Abiertos de martes a domingo - Teléfono de atención 614 209 504

O marisqueo é un dos alicerces da economía cedeirense. Desde hai décadas polas rocas de medio Mar e polas Brancas escalan os “percebelleiros” para extraer o prezado crustéceo. A cacha, a rapeta ou o salabardo son ferramentas empregadas por estas colectivo fouces que empregan as mariscadoras que extraer berberecho e a coquina, unha especie de ameixa moi cotizada, expóñense nesta sala na que o visitante pode coñecer de maneira detallada as características da Ría de Cedeira que conta con declaración de reserva mariña, un recoñecemento e declaración que contribúen á protección ambiental da mesma.